mise à jour oct.. 2018  
Index     les Noms     les Ghika

Les 308 familles apparentées par mariage à la famille Ghika
et leur Arbre généalogique - (pour les 61 familles avec link en bleu)

NOTA concernant certains noms de famille:
        - Blaramberg (Blaremberg) ou Moret de Blaramberg - même famille
        - Ceaur-Aslan est une branche de la famille Aslan
        - Ciuchi (Tsoukis) - Ciuchi est l'orthographe roumaine utilisée dans certains documents
        - Cretulescu, Kretulescu ou Kretzulescu - même famille
        - Diamandi et Emandi sont deux branches de la famille Iamandi
        - Feodosieff-Cantacuzino - descendance Feodosieff (ou Feodosiev) dans la branche Cantacuzino-Serbesti
        - Gheoca - ont pris le nom Ghika (usurpation, cca. 1820) et Ghica-Dumbraveni, qui n'est pas une branche de la Famille Ghika

A Alaux, Alexandrescu, Allanson, Andronescu, Androniu, Angelescu, Antaki, Arghir, Argyropoulo, Arocha, Aslan, Assan, Athanasovici, de l'Aubespine-Sully,
B Bãcanu, Bãlãceanu, Bãleanu, Bally, Bals, Bãrcãnescu, de Bartsch, Basa-Mihalopol, Basilescu, Beldiman, Bellio , Bertolini, Berwick, Bibescu , Bibicescu, Blaramberg , le Blay, Bogdan , Bogza, Bommel, Bonaki, Bonomi, Bossy, Boulin, Boureanu, Brãiloiu, de Briey , Bubic, Budu , Bujoiu, Bulut, Buricescu, Burki, Bursan
C Caligari, Cãlinescu, Callimaki , Câmpineanu, Câmpulugeanu, Cantacuzino, Cantemir, Cãpitãnescu, Caradja, Carp, Catacazi , Catargi, Ceaur-Aslan, Cernãtescu, Cesianu, Chivu, Ciobanu, Ciolacu, Ciuchi (Tsoukis), Clark, Constantinescu, Coressi, Cosmovici, Costache, Costaki-Negel, Costescu, Costiescu, Covacevici, Cozadini, Crãciun, Cretulescu, Cretzianu, Cuza
D Danielopol, Darvari, Davidescu, Dawidson-Smith, Demetriu, Deniau, Diamandi, Dimescu, Doicu, Dona, Donici, Dowling of Kilas, Drãgãnescu Stirbey, Drãghici, Duca, Dudescu, Duma, Dunka de Szajo, Duport
E Emandi, Enescu, Eremie, Evpraghioti
F Facca, Fagard, Feodosieff-Cantacuzino, Filipescu, Filitti, Florescu
G Gall, de Ganay , Gârbov, Garcin de Meyes, Garnier, Gavriliu, Georgescu, Gheoca (dit Ghica-Dumbraveni), Gheorghiu, Gherghel, Ghidionescu, Ghis de-Rabiot-de-Meslé , Ghitã, Ghitescu, Ghitulescu, Glogoveanu, Golescu, Golfineanu, Grãdisteanu, Grãtescu, Graur, Greceanu , Grecianu, Grecianu-Cornescu, Grigorcea, Grigorescu, Guyet de Fernex
H Hagi-Moscu, Hangherli, Haynal de Warod, Hermann, Herz, Hestiotis, Hillard, Hornung, Hrisoscoleo, Hrisoverghi, Hurmuzescu
I Iamandi, Iancoleu della Rocca, Ignãtescu, Ionescu-Plesesti, Isãcescu, Istrate
J Jianu, Jora, Juvara
K Keshko, Koltzov-Massalski, Korne, Kretulescu, Kulibin
L Lahovary, Lânã, Landrieu, Leroy, Lorriman, Loustalot-Forest, Lovey, Lupascu, Lupescu
M Macedonski, Magheru, Maican, Mãlinescu, Mamona, Mãnescu, Manolescu-Mladian, Manolescu-Strungã, Manu, Maruzzi, Mavrocordat, Mavrogheni, Mavros, McGehee, Membrez, Metaxa, Michaud, Miclescu, Millo, Moret de Blaramberg, Moruzi, de la Motte-Uzère, Musurus
N Nafile, Nagy, Nãsturel-Herescu, Neculescu, Negruzzi, Negulescu, Nicoleanu, Niculescu-Dorobantu
O O'Connor, Odobescu, Ogrezeanu, Olãnescu, Orleanu, Oroveanu, O'Rourke
P Pallady, Pandele, Pandelescu, Pascu, Patton, Patzuris, Pelin, Percher-Galland, Peretz, Perticari, Petre, Petrescu, Petrovici Armis, Pillat, Pillman, Pincas, Plagino, Platon, Poenaru, Polizu, Polizu-Micsunesti, Popescu-Balaci, Popescu-Farcasu, de Pougy, Poujade, Prêtre
R Racovitã, Radow, Ralet, Râpeanu, Rãscanu, Rasponi-Murat, Rãteanu, Raynal, Razu, Reineck, Resnicek, Rethay, Rizo-Rangabe, Roma, Rosetti, Russo
S Saint-Etienne, Saint-Georges, Sass, Sãvescu, Sãvulescu, Scarpetti, Schmid, Schwieger, Chiac Scobinhorn, Scortescu, Setran, Simionescu, Simpson, Sina, Singer, Sohn, Solomon, Sora, Sorescu, Soubiran, Spandonide, Spãtaru, Stankowitch La Grange, Stârcea, Stirbei, Stirbey, Stoenescu, Stoichitã, Stroici, Sturdza, Subin, Suculescu, Suhr, Sulgearis, Sulgearoglu, Sutzu, Szokolay
T Tãnãsescu, Tarnowski, Therand, Thiery, Tretiacenco, Trubetskoï, Tsoukis Ciuchi, Tuliu, Tzigara
U Untersinger
V Vãcãrescu, Varlam, Vârnav, Vasiliu, Ventura, Vianu, Vlãdoianu, Vlasto
W Wacek, Weiller, Weiser
Z Zefcari

Index      Noms      Ghika     

15 10 2018 Copyright © 2003-2018 Mona & Florian Budu-Ghyka